Skip to Content
Onderzoek woongeluk: West-Vlamingen en Limburgers gelukkigst, Antwerpenaren en Brusselaars hinken achteraan

Onderzoek woongeluk: West-Vlamingen en Limburgers gelukkigst, Antwerpenaren en Brusselaars hinken achteraan

Helft* Vlamingen die ongelukkig is met woning, buurt en buren woont in de stad

Wonen heeft een belangrijke impact op geluk. West-Vlamingen en Limburgers zijn het gelukkigst met hun woning, maar ook met hun leven in het algemeen, hun buurt en hun buren. De verschillen op provinciaal niveau blijken in belangrijke mate aangestuurd door de verstedelijking, het al dan niet eigenaar zijn van de woning en last but not least de beleving van de woning op het vlak van gezelligheid, comfort en welzijn. Dit blijkt uit een marktonderzoek* van Reynaers Aluminium naar de woonbeleving van de Belgen.

Van alle Vlaamse provincies, zijn de inwoners van West-Vlaanderen het gelukkigst met hun woning, bijna 71% geeft hun woonst een 8 of meer op 10. Daarna volgen de Limburgers (67%) en Vlaams-Brabanders (66%). Deze top drie trekt zich volledig door voor andere belangrijke factoren zoals geluk in het algemeen, buurtgeluk en burengeluk.

Onderaan het peloton bengelen Antwerpen en Brussel die hun woongeluk gemiddeld met respectievelijk minder dan 7 op 10 scoren. Ook het aantal mensen dat gelukkig is met hun leven in het algemeen (46%), hun buurt (53%) en buren (32%) ligt in Antwerpen het laagst van alle Vlaamse provincies. De Brusselaars scoren nog slechter met slechts 43% dat gelukkig is met zijn of haar leven, 53% met de buurt en 21% met de buren.

Wie huurt én in de stad woont heeft laagste gelukscore

Wie woont in grootstedelijke gebieden zoals Brussel en Antwerpen met een hoge verstedelijking en bevolkingsdichtheid tonen zich significant minder gelukkig. Bijna de helft van de Vlamingen die ongelukkig zijn met hun buurt en bijna twee op drie die ongelukkig zijn met hun woning woont in een stad.  Naast de locatie, heeft het al dan niet eigenaar zijn van een woning een impact op geluk. Ruim de helft van de Belgen die ongelukkig is met zijn woning, is huurder. Van de mensen die hun leven een 8 of meer op 10 geven, is ruim 75% eigenaar. Uit de bevraging blijkt dat de frequentie van huurders in steden (31%) opvallend hoger is dan in landelijke gebieden (14%).

Bijna een vierde van de Belgen die het gelukkigst in het leven staan en ook bovengemiddeld tevreden zijn met hun woning, buurt en buren woont in een open bebouwing. Zo’n 60% van de Limburgers woont in een open bebouwing, wat mee hun hoge gelukpercentages verklaart. In stedelijke regio’s zoals Antwerpen en Brussel ligt dat cijfer natuurlijk lager, aangezien meer mensen daar in een appartement wonen.

In tegenstelling tot meer landelijke provincies zoals Antwerpen en West-Vlaanderen voelen inwoners uit verstedelijkte omgevingen zoals Antwerpen zich opvallend minder veilig. Ruim 2 op 3 Antwerpenaren zou meer sociale controle willen om het veiligheidsgevoel te vergroten, dit in tegenstelling tot Limburg waar slechts 1 op 5 meer sociale controle wil.

Wie gezellig woont is gelukkiger

Uit het onderzoek blijkt verder dat ook de beleving van de woning nauw samenhangt met geluk. Opnieuw zijn er duidelijke verschillen tussen de provincies op het vlak van belevingsfactoren zoals comfort en gezelligheid. Zo geeft 86% Limburgers en 85% West-Vlamingen aan comfortabel te wonen, tegenover 2 op 5 Brusselaars die zeggen dat ze veel meer comfort willen in hun woning.

Ook gezelligheid in huis correleert met het geluksgevoel.  Oost-Vlamingen (74%) en Limburgers (74%) zijn de koplopers op het vlak van gezellig wonen. In Brussel (44%) zeggen opvallend minder mensen dat ze gezellig wonen.

Essentieel in de beleving van de woning is dat men er tot rust kan komen. 76% van de mensen die bovengemiddeld gelukkig zijn, geven aan thuis volledig tot rust te komen. Limburgers staan daarbij met stip op nummer één (84%) en opnieuw bengelen de Brusselaars (67%) onderaan.

“Uit de resultaten van onze bevraging wordt duidelijk dat een positieve woonbeleving erg belangrijk is voor het geluksgevoel van mensen. Dit blijkt onder meer uit het fors gegroeide belang dat mensen hechten aan steeds grotere glaspartijen die veel lichtinval van buitenaf genereren, gecombineerd met zacht kunstlicht binnenshuis. Dat zorgt voor extra gezelligheid in de woonst. Ook de aandacht voor harmonie tussen de kleur van ramen en deuren met de inrichting van de woning onderschrijft deze trend”, aldus Peter Ottevaere, woordvoerder van Reynaers Aluminium.

Het onderzoek van Reynaers Aluminium eindigt met een positieve noot voor alle Vlamingen. 2 op 3 geven hun woning een 8 of meer op 10. Daarmee tonen ze zich significant gelukkiger met hun woonst, want in Brussel is dat slechts waar voor 44% en in Wallonië voor 65%. Verder is in Vlaanderen slechts 1 op 10 ongelukkig met zijn buren, terwijl dat in Wallonië en Brussel bijna 1 op 5 is.

*Dit blijkt uit een studie in opdracht van Reynaers Aluminium uitgevoerd in december 2018 uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau bij een steekproef van 1.000 Belgen representatief op geslacht, taal, leeftijd, diploma en regio met een maximale foutenmarge van 3,02%.

Contacteer ons
Peter Ottevaere Marketing & Communication Manager Belux, Reynaers Aluminium
Peter Ottevaere Marketing & Communication Manager Belux, Reynaers Aluminium
Over Reynaers Groep

De Reynaers Groep, actief in meer dan 70 landen wereldwijd, is een toonaangevende specialist in de ontwikkeling, distributie en commercialisering van innovatieve en duurzame architectonische toepassingen in aluminium en staal.

Alle activiteiten van de bedrijven van de Reynaers Groep zijn gericht op het verhogen van de waarde van gebouwen en het verbeteren van de leef- en werkomgeving van mensen, met specifieke focus op duurzaamheid en design. Technologische innovatie, automatisering en digitale transformatie zijn de hoekstenen voor de ontwikkeling van state-of-the-art producten en diensten.

 Meer informatie op www.reynaersgroup.com